Featured

Berubahlah

Roma 12:2 (TB) Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,…
Featured

Bersiap Sedia Untuk Kedatangan Yesus

Matius 24:36-43.  "..Kerana itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang.." (ayat 42)…
Featured

Kalau Sudah Dipenuhi Roh Kudus

Galatia 5:22-23 (TB) Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,…
Featured
Orang Yang Bijaksana
Featured
Carilah Yesus
Featured
Terus maju
Featured
Bersiapkah Kita?
Featured
Teladani Maria & Yusuf
Featured
Doa Tidak Didengar Tuhan?

Memahami Alkitab : Perjanjian Lama

Memahami Alkitab : Perjanjian Baru

Berita

The Judas We Never Knew

Disgraced disciple actually conspired with Jesus, according to newly released Gospel of Judas. Should we…
Pujian Penyembahan

Music Rock

Musik rock selalu diertikan dengan penghujatan kepada Tuhan, diertikan dengan kesesatan, dan sebagainya. Memang tidak…
Berita

CNN : Text might be hidden ‘Gospel of Judas’

WASHINGTON (AP) -- For 2,000 years Judas has been reviled for betraying Jesus. Now a…
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com