PerkongsianRenungan

Pengikut Yesus

By June 11, 2017 No Comments

Prasyarat menjadi PENGIKUT YESUS adalah mesti sanggup menjadi murid-Nya dan belajar untuk menjadi seorang murid. 

APA ERTINYA MENJADI SEORANG MURID? 

(1) Yesus Menginginkan Banyak Murid
Apakah murid itu ?

Murid adalah seorang pengikut (Mark 2:14, Mark 6:1). Murid adalah seorang yang mau belajar (Mat 11:29, Luk 6:40).

Seorang “murid” adalah seorang Kristian yang memutuskan untuk mau mengikut Yesus Kristus, mau belajar dari Dia dan mau hidup sesuai dengan kehendakNya. “Pemuridan” adalah suatu proses untuk menjadi seorang murid yangbertumbuh semakin serupa dengan Kristus dilatih supaya dapat menjadi serupa dengan Kristus.

Contoh-contoh tentang pemuridan di dalam Alkitab

  • Musa dan Yosua
  • Elia dan Elisa
  • Daud dan pengikut-pengikutnya
  • Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya.

Yesus dan 12 muridNya, Paulus dan Silas, Timotius, Titus, dsb.(Bil 11:28) (I Raja-raja 19:19-21) (I sam 22:2 ; 1 Tawarikh 11:10) (Mark 2:18)

Pentingnya Pemuridan

Selama dalam misiNya di bumi, Yesus menyadari bahwa pemuridan merupakan hal yang terpenting. Selain pelayananNya untuk “umum” (khotbah, mengajar, menyembuhkan). Dia menyediakan waktuNya untuk melatih ke-12 muridNya melalui pelayanan “khusus”.

Selama tiga sampai tiga setengah tahun waktuNya atau masa diantara Dia dibaptis sampai saat kenaikkanNya ke Surga, Dia menempatkan pelatihan bagi ke-12 muridNya sebagai prioritas yang utama.
Yesus menugaskan bagi para generasi berikutnya mengikuti proyek pelatihan untuk pemuridan (Mat 28:19).

Yesus tidak memformulasikan penugasan ini sebagai saran atau pilihan, tetapi sebagai obligasi mutlak. Yesus mengajarkan supaya kita tidak hanya mengajak orang untuk masuk Kristen, tetapi menjadikan mereka murid (Dia menginginkan buah pada akhirnya: Yoh 15:16). 

Pemuridan adalah metode optimal untuk memenangkan dunia bagi Allah. Pengaruh yang besar dari pengajaran agama di masa gereja mula-mula dan masa pelayanan Paulus membuktikan bahwa pelatihan dalam pemuridan merupakan cara yang paling efektif untuk mengabarkan Injil di dunia. 

Kualiti lebih penting daripada kuantiti : sedikit orang yang berkomitmen untuk menjadi murid, dan yang telah belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus, akan lebih mengenal Allah daripada sejumlah besar pengikut yang kurang memiliki kepercayaan. 

Menjadikan banyak murid merupakan strategi yang dipilih Allah untuk memenangkan dunia.

Oleh : Gunter Krallmann

Hebats Editor

Hebats Editor

Penulis lead editor dan founder untuk laman web Hebats.Com, bermula daripada hobi rekabentuk grafik, muzik dan membaca artikel, sehinggalah perkongsian melalui laman web ini.

Leave a Reply

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com