FeaturedRenungan

Ibadah Sejati Di Hadapan Tuhan

By July 22, 2017 No Comments

Roma 12:1-2 (TB)  Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.

Apakah ibadah yang sejati?

Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kepada Allah – ay. 1
Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan nama-Nya Yesaya 43:7. 

Namun kerana kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, iblis telah merampas manusia sebagai miliknya untuk tujuan kejahatan dan kebinasaan kekal, kerana upah dosa itu maut, dan inilah kehendaknya iblis.
Namun lebih dua ribu tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah menderita dan mati di kayu salib untuk menebus manusia agar kembali menjadi milik-Nya untuk memuliakan nama-Nya.
Itu sebabnya, maka Alkitab mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Apakah ciri-ciri persembahan yang berkenan kepada Allah?

1. HIDUP…. Hidup ertinya mempunyai nafas dan pergerakan tubuh. Tubuh yang sudah tidak bergerak lagi, itu tubuh yang sudah mati. Sebab itu, tubuh orang kristen haruslah memiliki pergerakan, iaitu ada pergerakan dalam hal tekun berdoa, tekun baca Alkitab, tekun memuji menyembah Tuhan, tekun dalam penginjilan, tekun dalam  apapun bentuk pelayanan, dan tekun menolong orang susah dan lain-lain. 

2. KUDUS…. Kudus ertinya telah diasingkan dari yang jahat. Hidup kita jadi kudus bila kita sudah bertobat. Bertobat ertinya kembali kepada Allah untuk melakukan kebenaran, lalu berhenti berbuat dosa. Dulu suka berbohong, setelah bertobat tidak bohong lagi. Tidak menipu, tidak mengumpat, tidak membenci, tidak iri, tidak mementing diri sendiri, tidak mencuri, tidak minum minuman keras, tidak merokok, kerana merokok merusakkan tubuh kita sebagai bait Allah. 

Dan pada umumnya, tidak lagi hidup menurut tabiat duniawi, sebaliknya berubah melalui pembaharuan akal budi – ayat 2.

Persembahkanlah kepada Tuhan tubuh kita yang ada pergerakan rohani, kerana itulah persembahan yang hidup. Dan  tubuh kita yang sudah bertobat dari segala kejahatan, kerana itulah persembahan yang kudus. Lakukan hal ini, kerana inilah ibadah sejati dihadapan Tuhan. 

Hebats Editor

Hebats Editor

Penulis lead editor dan founder untuk laman web Hebats.Com, bermula daripada hobi rekabentuk grafik, muzik dan membaca artikel, sehinggalah perkongsian melalui laman web ini.

Leave a Reply

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com