Motivasi

Menjadi Kaya dan Menyenangkan Tuhan

By August 11, 2006 No Comments

ImageOrang sering memberi cap negatif pada harta. Ketamakan. Kesombongan. Egois. Dan se­mua itu bermuara pada dosa. Namun, kekayaan tidak selalu bersifat seperti itu. Karena justru dari kekayaan yang diperoleh dengan cara benar, hidup kita dapat berguna bagi orang lain. Dan, menyenangkan Tuhan. Bagaimana menjadi kaya dan menyenangkan Tuhan? Dr. Henry Wolmarans dalam bukunya Kaya dan Menyenangkan Tuhan menya­rankan langkah-langkah berikut:

1 TAAT PADA ALLAH
Kekayaan adalah hasil langsung dari ketaatan kepada firman Allah. Abraham adalah teladan yang baik (Kej 12 : 1-2). Jika Anda taat kepada segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, berkat-berkat Allah akan melingkupi Anda. Apa pun yan Anda lakukan dan ke manapun Anda pergi, Anda akan berhasil (1 Raj 2:3). Sebaliknya, ketidaktaatan mendatangkan kemiskinan dan kekurangan (Ul 28:47-48)

2 MENGELOLA DENGAN SETIA
Keuangan yang ada pada Anda saat ini harus dikelola dengan setia. Jika tidak, Anda tidak akan pernah diberi kepercayaan untuk mengelola yang lebih banyak. Artinya, Anda harus menggunakan keuangan sesuai de­ngan prinsip-prinsip Allah, memberi persepuluhan dan persembahan. Jika Anda tidak memberi ketika Anda punya sedikit uang maka Anda juga tidak akan memberi ketika Anda punya ba­nyak. Sehingga Allah tidak akan memercayakan yang lebih banyak pada Anda.

3 MEMBERI PERSEPULUHAN
Persepuluhan merupakan salah satu tanda ”terima kasih” terhadap berkat yang telah diberikan Allah. Adalah tugas dan tanggung jawab keuangan Anda untuk memberikan 10% dari penghasilan Anda unuk mendukung pelayanan yang memberi ”makanan rohani” yaitu, gereja lokal Anda. Uang yang Anda berikan memampukan gereja untuk mendanai keselamatan banyak orang.

4 MEMBERI PADA ORANG MISKIN
Setiap saat Anda memberi kepada orang miskin, hal itu dianggap sebagai Allah berutang kepada Anda. Karena Allah tidak pernah berutang, Ia pasti akan membayar Anda kembali (Ams. 19:17). Memberi kepada orang miskin adalah bagian penting dari Injil dan itu merupakan tanggung jawab kita. Tetapi jangan sampai kita seakan menjadi ”sumber pendapatannya” dan bukan memandang Allah di dalam iman. Karena itu jangan terus beri ia ikan, ia akan makan untuk sehari saja. Tetapi ajarkan ia cara memancing, ia akan makan uintuk seumur hidup. Bagaimana caranya? Ajarkan firman Allah, bagaimana melakukan firman Allah, bagaimana menerima iman dan memberikan jalan keluar dari hutang.

5 MEMBERI DENGAN SUKACITA
Jika kita memberi harus dengan sukacita. Mereka yang memberi di bawah tekanan akan kehilangan upah mereka, sebab mereka tidak memberi dengan kerelaan (2 Kor.9: 6-7). Pastikan bahwa motivasi Anda murni. Buktikan diri Anda di hadapan Allah dengan tetap setia dengan yang sedikit dan teruslah menjadi pemberi yang setia sementara Allah memberi banyak. Untuk dapat menerima upah sesuai dengan yang Anda inginkan, Anda harus memberi dengan hati yang rela dan murah hati. Jika Anda menabur dengan penuh sukacita, Allah akan akan terus memberikan benih kepada Anda untuk ditabur. Tetaplah memberi dengan setia dan terima berkat-berkat yang Ia janjikan sebagai hasilnya.

6 BEKERJA KERAS
Orang malas tidak pernah berhasil. Rasul Paulus bekerja keras siang dan malam, bukan hanya dalam menyebarkan Injil tetapi juga dalam pekerjaan tangannya untuk menyediakan kebutuhannya sendiri dan kebutuhan seluruh tim penginjilnya. Jangan menjadi pemalas, gunakan kemampuan yang Allah berikan dan jadilah seorang yang rajin. Anda harus menjalankan seluruh hidup Anda dengan keunggulan dan kerajinan di rumah, tempat kerja dan kehidupan rohani Anda. Lakukan semuanya seperti bagi Tuhan. Kita tidak boleh mempermalukan Tuhan dengan standar kerja kita. Jangan hanya melakukan apa yang diminta pemimpin. Sebaliknya, lakukanlah lebih dari apa yang diminta dan Anda akan menerima promosi lebih cepat. Izinkan teladan Anda bersinar di hadapan orang yang belum percaya sebab Anda bekerja layaknya kepada Tuhan.
 
 
Sumber :http://www.bahana-magazine.com 

Hebats Editor

Hebats Editor

Penulis lead editor dan founder untuk laman web Hebats.Com, bermula daripada hobi rekabentuk grafik, muzik dan membaca artikel, sehinggalah perkongsian melalui laman web ini.

Leave a Reply

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com