Renungan

Hari Jumaat Agung (Good Friday)

By April 22, 2011 No Comments

Shalom, hari ini adalah hari Jumaat Agung. Jumaat Agung (Good Friday) adalah Jumaat sebelum Paskah dan pada hari ini umat Kristian memperingati:

  • Penyaliban Yesus
  • Kematian Yesus di atas kayu salib
  • Penguburan Yesus

Hari ini adalah salah satu hari terpenting dalam kalender umat Kristen dan dianggap sebagai puncak pelayanan Yesus di dunia, oleh sebab itu diberi sebutan ‘Agung’. Hari kematian Yesus ini dihitung 3 hari sebelum hari Sabat, sesuai dengan lamanya Yesus dikuburkan, sehingga pada kalendar Kristian jatuh pada hari Jumaat.

Di dalam Alkitab cerita penyaliban Yesus disebut di dalam keempat Injil, dan didahului dengan cerita Perjamuan Kudus, pengkhianatan Yudas Iskariot, Yesus berdoa di taman Getsemani, penangkapan Yesus, penyangkalan Petrus terhadap Yesus sebanyak tiga kali, Yesus diadili oleh Mahkamah Agama, dan Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus dan kemudian Herodes; kemudian dilanjutkan dengan kisah kebangkitan Yesus, penampakan Yesus kepada murid-muridnya serta orang banyak, serta kenaikan Yesus ke surga.

Kami di HEBATS.COM menyeru agar semua kita yang percaya untuk meditate dan merenung kembali kesengsaraan Yesus Kristus untuk dunia, sempena Jumaat Agung ini.

Shalom dan Selamat Beribadah!

Hebats Editor

Hebats Editor

Penulis lead editor dan founder untuk laman web Hebats.Com, bermula daripada hobi rekabentuk grafik, muzik dan membaca artikel, sehinggalah perkongsian melalui laman web ini.

Leave a Reply

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com